Zestaw szeregów z głoską [ż]

Materiał zawiera 6 arkuszy. Na pierwszych dwóch znajduje się 12 kart z szeregiem obrazkowym, na kolejnej ilustracje przybywających przedmiotów oraz karta z materiałem wyrazowym ułożonym w kolejności zmian. Na ostatnich dwóch stronach znajduje się 12 kart z szeregiem wyrazowym, analogicznym do obrazkowego. Oprócz układania szeregów, wybranych kart można użyć między innymi do szukania różnic pomiędzy kartami, budowania zdań na podstawie ilustracji, kategoryzacji i sortowania, wykluczania ze zbioru, odszukiwania wśród piktogramów brakujących obrazków, ćwiczeń czytania i spostrzegawczości.