Obrazkowy labirynt z [ż] i [rz]

Materiał zawiera dwie karty z ćwiczeniami, w których dziecko na podstawie nazw ilustracji ma odnaleźć drogę pomiędzy obrazkami. Po wyznaczeniu drogi, dziecko może ułożyć opowiadanie, w którym występują kolejne nazwy ilustracji.