Suwak z pszczołami i sylabami

Materiał zawiera 4 karty. Na pierwszej znajduje się plansza, którą należy naciąć w miejscach oznaczonych przerywaną linią. Na trzech kolejnych znajdują się paski z sylabami otwartymi z głoską S, z głoską C i Z, które należy wyciąć wzdłuż ciągłej, czarnej linii. Wycięte wybrane paski wsuwamy w nacięcia. Przesuwając paski, ustawiamy konfigurację, którą dziecko ma za zadanie odczytać.