Światowy Dzień Roweru - plakat

Napis na gazetkę szkolną informujący o Dniu Roweru obchodzonym 3 czerwca.