Zegar z paronimami [r] i [l]

Paronimy, to wyrazy o podobnym brzmieniu, ale zupełnie innym znaczeniu. Wykorzystanie paronimów w logopedii służy temu, aby przy okazji zabaw językowych stymulować rozwój słuchu fonematycznego. Dzięki umiejętności różnicowania i właściwego stosowania wyrazów różniących się jedną głoską, dzieci będą w stanie prawidłowo artykułować dźwięki mowy. Zabawa polega na takim ustawieniu wskazówek zegar, aby wskazywały obrazki, których nazwy różnią się tylko jedną głoską.