Koszyczki szumki i syczki - różnicowanie głosek

Karta pracy zawierająca ćwiczenie różnicowania głosek szeregu syczącego i szumiącego.