Paronimy - [cz] [c] - podpisy

Paronimy, to wyrazy o podobnym brzmieniu, ale zupełnie innym znaczeniu. Wykorzystanie paronimów w logopedii służy temu, aby przy okazji zabaw językowych stymulować rozwój słuchu fonematycznego. Dzięki umiejętności różnicowania i właściwego stosowania wyrazów różniących się jedną głoską, dzieci będą w stanie prawidłowo artykułować dźwięki mowy. W ćwiczeniu dzieci mają za zadanie wpisać brakujące głoski w wyznaczone miejsca.