Pierniki - wykluczanie ze zbioru

Wykluczanie ze zbioru. Ćwiczenie polega na odnalezieniu w każdej linii elementu, który nie pasuje do pozostałych i uzasadnieniu swojego wyboru. Nie ma złego rozwiązania tego ćwiczenia, o ile dziecko uzasadni swój wybór.