Stragany - trzy szeregi

Kategoryzacja produktów spożywczych, ćwiczenia głosek trzech szeregów, liczenie w zakresie do 5.
Gra online w serwisie mimowa.pl - Stragany Sz