Stragany - trzy szeregi

Kategoryzacja produktów spożywczych, ćwiczenia głosek trzech szeregów, liczenie w zakresie do 5.