Szumiące dźwięki - SZ

Co szumi, co szura, co szeleści? Ćwiczenie słuchu fonematycznego.