Acz język - wierszyk

Zabawna rymowanka do wykorzystania przy ćwiczeniach głoski [cz] w wygłosie.