Żołądź - oburącz

grafomotoryka, percepcja wzrokowa, motoryka mała, świadomość lewej i prawej strony, widzenie peryferyjne, koordynacja wzrokowo-ruchowa
Rysowanie oburącz poprawia koordynację ręka – oko oraz ćwiczy orientację w przestrzeni. Jest doskonałym ćwiczeniem przygotowującym do nauki pisania.