Ćwiczenie grafomotoryczne - sukienka księżniczki

grafomotoryka, percepcja wzrokowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa
Ćwiczenie grafomotoryczne polegające na narysowaniu brakującego fragmentu ilustracji w wyznaczonym miejscu i kierunku, bez odrywania ręki.