Dzielenie na sylaby - owoce. Wariant 1

analiza i synteza wzrokowa, czytanie, logiczne myślenie, koncentracja uwagi
4 ilustracje owoców i orzecha. Ilustracje są podpisane trzysylabowymi nazwami owoców, a linię wyznaczają miejsce na przecięcie. Wszystkie podpisy składają się z sylab otwartych.