Alfabet - wąż

analiza i synteza wzrokowa, czytanie, logiczne myślenie, koncentracja uwagi
Wąż z wszystkimi literami polskiego alfabetu. Kartę najlepiej wydrukować na grubszej kartce, następnie wyciąć wszystkie części węża, przeciąć każdy z segmentów zgodnie z kolorami, tak by pojedynczy kartonika zawierał 2 litery. Gra polega na poskładaniu całego węża na zasadach podobnych do gry w domino.