Morskie fale - szlaczki

grafomotoryka
Ćwiczenie grafomotoryczne.