Kolce jeża- szlaczki

grafomotoryka
Ćwiczenie grafomotoryczne.