Domino sylabowe - [sz] w nagłosie

Karty do gry w domino. Karty zawierają materiał obrazkowo-językowy do utrwalania głoski [sz] w nagłosie.