Ukryte dźwięki

analiza i synteza wzrokowa, spostrzegawczość
Ćwiczenie polegające na odnalezieniu na ilustracji przedmiotów wydających dzwoniące dźwięki.