Syczące dźwięki.

Zestaw ćwiczeń i pomocy uwrażliwiających słuchowo. W zestawie rymowanka, karty pracy i kostki, które wydrukowane kilkakrotnie, złożone i wypełnione parami różnymi drobnymi elementami takimi jak np. groch czy piasek, będą doskonałym memo słuchowym.