Połącz punkty - dom kukułki

Łączenie punktów to nauka liczenia z ćwiczeniem sprawności manualnej i koordynacji ruchowo-wzrokowej w jednym. Prawidłowo połączone punkty od 1 - 11, zdradzą gdzie mieszka kukułka.