Poplątane jamniki - wiersz

Wierszyk o perypetiach jamników.