Skorupka ślimaka

Ćwiczenie grafomotoryczne polegające na dokończeniu wzoru na skorupce ślimaka.