Termometry - miasta

Karta ćwiczeń, w której należy zaznaczyć temperatury zgodnie z opisem.