Termometry - ćwiczenie

Karta ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach w klasie. Kartę należy przeciąć wzdłuż wyznaczonej linii. Każdy uczeń otrzymuje jeden egzemplarz ćwiczenia, nauczyciel podaje temperaturę, którą uczniowie zapisują poniżej termometrów oraz na skali.