Arystokratyczna herbatka - test

pisownia ch i h
Test ortograficzny zawierający ćwiczenia i dyktando, wraz z kluczem.