Stół - relacje przestrzenne. Wariant 1

Zadaniem dziecka jest umieścić wycięte fragmenty ilustracji na właściwych miejscach oraz opisać relacje przedstawionych na nich przedmiotów względem stołu.