Szafa - relacje przestrzenne. Wariant 2

Zadaniem dziecka jest umieścić wycięte fragmenty ilustracji na właściwych miejscach oraz opisać relacje przedstawionych na nich przedmiotów względem szafy.