Układanka dwusylabowa. Wariant 1

czytanie
Karty obrazkowe z ilustracjami, których nazwy są wyrazami dwusylabowymi składającymi się z sylab otwartych. Karty zawierają 8 ilustracji i przygotowane są do przecięcia na pół, dzieląc obrazek i wyraz na dwie części. Wyrazy zobrazowane są w liczbie pojedynczej i mnogiej oraz podpisane pismem drukowanym i pisanym. Karty mogą być wykorzystywane do ćwiczeń pamięci wzrokowej, koncentracji uwagi, analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów i głosek w słowach, poznawania obrazu graficznego liter drukowanych.