Karty dwusylabowe – sylaby otwarte

czytanie
Karty zawierają 16 ilustracji podpisanych pismem drukowanym, pisanym i oznaczonych podziałem na sylaby. Materiał obrazkowo-językowy został dobrany tak, by wszystkie nazwy obrazków były wyrazami dwusylabowymi składającymi się z sylab otwartych.