Alfabet. Litery, głoski, znaki drukowane, bezszeryfowe

czytanie, pisanie
Karta z wszystkimi literami alfabetu polskiego, dwuznakami, znakami interpunkcyjnymi.