Źrebak - karta. Kolorowanka

czytanie, pisanie
Karta ze źrebakiem. Na karcie oprócz ilustracji znajduje się zapis nazwy drukowanymi oraz pisanymi literami, zapis w podziale na sylaby oraz podział na litery do uzupełnienia np. z liter wyciętych z karty „Alfabet. Litery, głoski, znaki drukowane, bezszeryfowe”.
Animowany alfabet online w serwisie yummy.pl - Literka Ź