Domowe porządki. Household chores - true or false. Read

zrozumienie tekstu czytanego, użycie czasu Present Perfect Simple
Na podstawie obrazków uczeń decyduje, czy podane stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe.