Piłka i bramka - przyimki

Karta zawierająca ilustracje obrazujące przyimki.