Jeżyki i dwie połówki jabłka - sylaby otwarte z P i M

Materiał zawiera 5 kart. Na dwóch pierwszych znajdują się plansze z jeżykami trzymającymi połówki jabłuszek oznaczonych sylabami otwartymi z głoskami „P” i „M". Na trzeciej planszy znajdują się szablony jabłuszek do wycięcia oznaczonych tymi samymi sylabami, co na dwóch poprzednich planszach. Dwie ostatnie karty zawierają planszę z jeżykami oraz szablon jabłuszek do dowolnego oznaczenia. Dziecko ma za zadanie odnaleźć 2 połówki jabłuszka, które są oznaczone takimi samymi sylabami.