Obrazkowy labirynt z głoską [ż]

Materiał zawiera kartę z ćwiczeniem, w którym dziecko na podstawie nazw ilustracji, ma odnaleźć drogę pomiędzy żyrafą, a żołędziami. Po wyznaczeniu drogi, dziecko może ułożyć opowiadanie, w którym występują kolejne nazwy ilustracji. Materiał powstał przy współpracy z Anną Grzegory z poradni Logofigle.
Inne materiały z serii - "Obrazkowy labirynt"