Bocian – znajdź [b]

Zabawa polega na odnalezieniu na ilustracji piktogramów, wskazanych przez przeciwnika. Nazwy wszystkich piktogramów składających się na obrazek zawierają literę [b]. Do karty głównej dołączona jest karta dodatkowa ze spisem nazw ilustracji. Materiał z serii „Obrazek z obrazków”.
inne materiały z serii - Obrazek z obrazków