Dom - łazienka. Układanka

Materiał zawiera 7 kart, które w różnej konfiguracji stanowią podstawę do różnych ćwiczeń. Na pierwszej karcie znajduje się ilustracja łazienki uzupełniona o podstawowe wyposażenie, na kolejnej znajduje się szablon pustej łazienki, na dwóch następnych stronach przygotowano ilustracje wyposażenia łazienki do wycięcia. Na 6 stronie znajduje się ilustracja łazienki z kompletnym wyposażeniem, na kolejnej piktogramy z wcześniejszej ilustracji, a na ostatniej spis piktogramów.