Dom - salon. Układanka

Materiał zawiera 6 kart, które w różnej konfiguracji stanowią podstawę do różnych ćwiczeń. Na pierwszej karcie znajduje się ilustracja salonu uzupełniona o podstawowe wyposażenie, na kolejnej znajduje się szablon pustego salonu, na dwóch następnych stronach przygotowano ilustracje wyposażenia salonu do wycięcia. Na 5 stronie znajduje się ilustracja salonu z kompletnym wyposażeniem, na kolejnej piktogramy z wcześniejszej ilustracji i ich spis.