Piłki i bramki - wyrazy jednosylabowe

Materiał zawiera 3 karty z 9 parami obrazków i dodatkową kartę z szablonem do dowolnego wypełnienia. Dziecko ma za zadanie odczytać napis z piłki i połączyć piłkę z bramką, w której znajduje się ilustracja odpowiadająca napisowi z piłki.