Nazwy ubrań. names of clothes. Read and number

zrozumienie tekstu czytanego, czasownik to be w czasie Present Simple z rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej
Uczeń czyta opisy ubrań i odpowiednio numeruje je na obrazku.