Przybory biurowe - memo. Stationery -memory game. Variant 1

mówienie, czytanie, pisanie, użycie czasownika to be w czasie Present Simple z rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej oraz rzeczownikami niepoliczalnymi
Materiał do wykorzystania na wiele sposobów m. in.:Uczniowie otrzymują dwa zestawy kart - jeden z samymi obrazkami i drugi ze słowami. Następnie dobierają dwie pasujące do siebie karty jednocześnie wypowiadając zdanie: „To jest obrazek.” Jeśli zdanie jest niepoprawne, karty wracają na miejsce.
Gra online w serwisie yummy.pl - Biurko