Otoczenie. Environment - outdoors - true or false

zrozumienie tekstu czytanego, użycie czasownika to be w czasie Past Simple
Na podstawie obrazków uczeń decyduje, czy podane stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe.
Gra online w serwisie yummy.pl - Ulica