Memo - liczby rzymskie i arabskie 1-10

Materiał obrazkowy ilustrujący rzymskie i arabskie przedstawienie liczb od 1-10.