Szkoła. Classroom objects - read and colour

użycie czasownika „być” w czasie Present Simple
Uczeń czyta tekst i na jego podstawie koloruje rysunek.
Gra online w serwisie yummy.pl - Szkoła