Przybory szkolne. School objects - dominoes

Uczniowie dobierają się w grupy 3-4 osobowe. Każda grupa otrzymuje zestaw kart podzielonych na dwie części: z jednej strony jest obrazek, a z drugiej słowo. Obrazek i słowo nie pasują do siebie. Jedna karta leży na środku pokazując słowo i obrazek. Reszta kart jest złożona razem i leży pustą stroną do góry. Uczniowie po kolei biorą po jednej karcie, aż do momentu, w którym ktoś będzie mógł dopasować swoją kartę w ten sposób, że albo słowo stworzy parę z leżącym już obrazkiem, albo obrazek dopasuje się do odkrytego już słowa. Jednocześnie uczeń wypowiada zdanie opisujące parę, np. „To jest taśma klejąca.” Wygrywa uczeń, który najszybciej pozbędzie się wszystkich kart.
Gra online w serwisie yummy.pl - Szkoła