Złapane w kadr

Karta pracy do uzupełnia rysunkami obrazującymi wskazane wydarzenie np. wakacje, wycieczka itp.