Pozytywki - cienie

Karta z ilustracjami czterech różnych pozytywek i ich cieni. Pozytywki dodatkowo można opisać w pustym miejscu.