Głodny miś

Karta do opisania dowolną głoską. Do materiału pasują karty z serii „Materiał obrazkowo-językowy” do poszczególnych głosek. Dziecko ma za zadanie odnaleźć wśród ilustracji takie, które przedstawiają przedmioty, których nazwy zawierają wskazaną głoskę.