List do Mikołaja – wersja czarno-biała

Materiał zawiera dwa warianty kart z liniaturami do wypełnienia i pokolorowania.